Camcam srbija

Posted by / 17-Feb-2017 06:10

Camcam srbija

Nastala površina se sasvim lepo može koristiti za sunčanje, a i ispod nje se našla praktična i velika ostava.Još jedan upotrebljiv boks sa otvorima za ventilaciju se smestio i na krmu Big Foota.Stvoriti čamac koji je sposoban da podjednako dobro plovi u deplasmanskom, poludeplasmanskom i gliserskom režimu, je san svih brodograditelja i naravno, moguć ali izuzetno zahtevan i rizičan posao.Zahtevan zbog toga što se u ova tri režima hidrodinamičke karakteristike trupa izuzetno razlikuju, a rizičan zbog činjenice da novonastalo korito ima velike šanse da pri malim brzinama gura vodu ispred sebe, pri sredjim je vuče za sobom, dok pri velikim bude potpuno neupravljiv.Ten percent of the country is national park territory and 25% is covered by forest.

Prema novim propisima, pregledi čamaca i registracija vršiće se svake treće godine.

Naravno, već sam izbor stakloplastike kao materijala dozvoljava više slobode.

Otvoreni pramčani deo je pretvoren u zatvorenu palubu racionalno upuštenu u odnosu na talasnjaču.

Svoj naziv, Big Foot, čamac je dobio pre svega po širini stope od 80 centimetara koliko iznosi između šina u krmenom delu.

Dobrim delom, upravo ove šine na trupu snose lavovsku odgovornost za dobru plovnost, zato što ispod sebe stvaraju "dobra" vrtloženja i vazdušni mehur, tako da korito čamca uglavnom leži na toj mešavini vode i vazduha.

Camcam srbija-84Camcam srbija-61Camcam srbija-46

Ovom opisu treba dodati opštu ocenu kvaliteta izrade koja je za naše pojmove i domaća mala brodogradilišta na izuzetno visokom nivou kvaliteta i vizuelnog utiska sjaja završnog sloja plastike, poput onog iz nadaleko čuvenih, svetskih brodogradilišta.

One thought on “Camcam srbija”

  1. 6ft Tall and British born with a love of the erotic arts and dark desires. - 24/7• NEW in Bristol - recently arrived in the area• 100% genuine• pictures are real• Guaranteed full GFE• No rush service - I am no time watcher• Exclusive service - a long list of amazing enjoy list• Fair rates - my prices are always competitive Don't hesitate, just call or text me for booking! Party girl I am a VIP escort lady, highly educated, selective, very discreet and passionate!